Tag Archives: สวดมนต์

ธรรมะสอนใจ

สวดมนต์และนั่งสมาธิก่อนนอน ช่วยให้นอนหลับสบายมากยิ่งขึ้น

สวดมนต์และนั่งสมาธิก่อนนอน ช่วยให้นอนหลับสบายมากยิ่งขึ้น การนั่งสมาธิและสวดมนต์นั้นถือว่าเป็นการฝึกจิตใจให้มีความสงบ ไม่คิดฟุ้งซ่าน ทำให้เราจดจ่ออยู่กับสิ่งๆหนึ่งได้เป็นอย่างดี ซึ่งจากการสอบถามหลายๆคนที่นั่งสมาธิและสวดมนต์ก่อนนอน ล้วนแล้วแต่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ช่วยให้นอนหลับสบายมากยิ่งขึ้น การที่เรานั่งสมาธิก่อนนอนนั้นจะเป็นการช่วยให้เราคิด วิเคราะห์ และพิจารณาสิ่งต่างๆที่ผ่านมาในวันนี้หริอวันอื่นๆ ว่ามีสิ่งใดที่เราทำผิดพลาด และเราควรจะหาทางแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นได้อย่างไร เมื่อเราสามารถที่จะคิดได้แล้วจากการนั่งสมาธิ ถือว่าการนั่งสมาธิของเรานั้นก่อให้เกิดประโยชน์อันดีตามมา ซึ่งจะส่งผลต่อไปในการใช้ชีวิตของเรา เพราะฉะนั้นการนั่งสมาธิก่อนนอนนั้น ถือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนพึงปฏิบัติ โดยอาจจะใช้เวลา 10 - 15 นาที ในการนั่งพิจารณาสิ่งต่างๆ ซึ่งถือว่าจะช่วยให้เรามีสติและปัญญาเพิ่มมากยิ่งขึ้น ส่วนการสวดมนต์ก่อนนอนนั้น ถือเป็นการระลึกในคำสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งหลายๆคนที่หมั่นสวดมนต์ก่อนนอน มักจะมีจิตใจที่สงบสุข และมีความคิดไปในทางที่ดีเสมอ โดยส่วนใหญ่แล้ว มักจะทำการสวดมนต์แผ่เมตตาให้แก่เจ้ากรรมนายเวร หรือใครก็ตามที่เราได้กระทำไม่ดีเอาไว้ ซึ่งถือว่าช่วยให้จิตใจของเราสงบและผ่องใสมากยิ่งขึ้น พอถึงเวลานอนเราก็จะไม่คิดมาก หรือฟุ้งซ่านจนนอนไม่หลับ ทำให้คนที่นั่งสมาธิและสวดมนต์ก่อนนอน มักจะนอนหลับสบายมากกว่าคนที่ไม่ได้นั่งสมาธิและสวดมนต์ก่อนนอน...