Tag Archives: ธรรมะน่าคิด

ธรรมะสอนใจ

ธรรมะน่าคิด ๑๐ ข้อที่มีประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจำวัน

ธรรมะน่าคิด ๑๐ ข้อที่มีประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจำวัน ศีลไม่ได้อยู่ที่พระ ธรรมะไม่ได้อยู่ที่วัด แต่ศีลอยู่ในกายใจของเรา ธรรมะอยู่ที่สติของเรา อย่าแบกอะไรที่เกินกำลังของตัวเอง เพราะไม่เพียงแต่เราที่จะต้องทุกข์ แต่จะส่งผลเสียตามมาอีกมากมายให้แก่เราและคนที่คาดหวังในตัวเรา สุดท้ายแล้วหากสิ่งไหนที่แบกไม่ไหวก็ให้ปล่อยวาง แล้วเราจะพบแต่ความสุข หากไม่มีสิ่งที่เราชอบ เราควรจะชอบในสิ่งที่เรามี เพราะว่าเราไม่สามารถสมหวังไปกับทุกอย่าง เราต้องหัดที่จะยอมรับกับสิ่งต่างๆที่เรามีและเป็นไปได้มากกว่าสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ หากเรารู้สึกผิดต่อสิ่งใด อย่าจมปลักอยู่กับมัน ให้เราเอาสิ่งนั้นมาเป็นแรงผลักดันให้เราเดินหน้าต่อไป เพื่อให้ความรู้สึกผิดนั้นหายไป ความล้มเหลวในชีวิตของคนเรานั้น คือส่วนผสมอย่างดีของความสำเร็จ ไม่มีใครบนโลกนี้ที่ประสบความสำเร็จ โดยไม่เคยล้มเหลวมาก่อน การรักษาศีลอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้น การไม่คิดร้ายกับผู้อื่น จะทำให้เรามีความสุขมากยิ่งขึ้น เพราะการคิดร้ายกับผู้อื่น ก็เหมือนกับเป็นการทำร้ายตัวเองทางอ้อมเช่นกัน เมื่อไหร่ที่ชีวิตเจอความทุกข์ ต้องไม่มัวแต่เป็นทุกข์ แต่ควรมองดูความทุกข์อย่างมีสติ แล้วคิดพิจารณาหาเหตุผล เป็นผู้ดู ไม่ใช่เป็นผู้เป็น แล้วเราจะสามารถก้าวผ่านไปได้ ความสุข ที่แท้จริง คือการค้นพบแก่นแท้ของชีวิต...