Tag Archives: จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว

ธรรมะสอนใจ

จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว

จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว เรามักจะเคยได้ยินคำพูดที่ว่า “จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว” นั่นก็คือ จิตใจของเรานั้น สามารถสั่งให้กายของเราทำในสิ่งที่ต้องการได้ เช่น คนที่มีจิตใจดี มักจะแสดงท่าทางออกมาในด้านดี หรือ คนที่มีจิตใจที่เข้มแข้งก็จะสามารถต้านทานต่ออุปสรรคหรือสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดี หรือ คนที่ป่วยทางร่างกาย แต่จิตใจเข้มแข็ง ก็จะต่อสู้ยืนหยัดต่อโรคร้ายที่รุมเร้าได้นั่นเอง ซึ่งการกระทำใดๆของร่างกายเรานั้น มักจะมีจิตมาบงการอยู่เสมอ ยกเว้นการเต้นของหัวใจ การกระพริบตา หรือการตอบสนองตามสัญชาติญาณของคนเรา ซึ่งเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องมีจิตมาบงการให้ร่างกายทำ แล้วการที่เราจะทำให้สุขภาพจิตเราดีนั้น ควรทำอย่างไร? วันนี้เราจะมาอธิบายเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตให้ดี ซึ่งจะมีหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้ ฝึกฝนจิตใจ คือ การหมั่นฝึกฝนควบคุมอารมณ์และจิตใจของตนเอง ให้มีความมั่นคง สุขุมและเยือกเย็น และมีความรอบคอบให้มาก ฝึกฝนการปรับตน คือ การรู้จักปรับความคิดของตนเองให้เป็นคนมีเหตุและผล รับฟังความคิดของผู้อื่น ไม่ถือว่าตนเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาล ฝึกฝนการพิจารณาตนเอง คือ...