ธรรมะสอนใจ

ธรรมะสอนใจ

ถึงแม้จะรักษาศีลถึง 100 ปี ก็สู้การทำสิ่งนี้ไม่ได้เลย

กราบสาธุ! พระพุทธองค์กล่าวเอาไว้ว่า แม้จะรักษาศีลถึง 100 ปี ก็สู้การทำสิ่งนี้ไม่ได้เลย “บุญเราไม่เคยสร้าง ใครที่ไหนจะมาช่วยเจ้า ลูกเอ๋ย ก่อนที่จะเข้าไปขอบารมีหลวงพ่อองค์ใด เจ้าจะต้องมีทุนของตัวเอง คือบารมีของตนลงทุนไป ก่อนเมื่อบารมีของเจ้าไม่พอจึงค่อยขอยืมบารมีคนอื่นมาช่วย มิฉะนั้นเจ้าจะเอาตัวไม่รอด เพราะหนี้สินในบุญบารมีที่ไปเที่ยวขอยืมมาจนพ้นตัว…” การเจริญภาวนานั้นเป็นการสร้างบุญสะสมไว้ที่ถือได้ว่าได้บุญบารมีมากที่สุด และยิ่งใหญ่ที่สุดในพระพุทธศาสนาถือว่า เป็นแก่นแท้และได้บุญสูงกว่าฝ่ายศีลมากนัก เพราะว่าการเจริญภาวนาเป็นการเน้นระงับการทำความชั่วทาง “ใจ”...

Read more

เมื่อตายจากโลกไปแล้ว ทางที่ไปมี ๕ สาย : หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

ความจริงปัญหาเรื่องตายแล้วไปไหนนี้ ไม่น่าจะเป็นที่ข้องใจของท่านสาธุชนเลย เพราะพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แล้วอย่างละอียดว่า เมื่อตายจากโลกนี้แล้วทางที่ไปก็มี 5 สาย คือ 1. อบายภูมิ ได้แก่เกิดในนรก เป็นเปรต เป็นอสุรกาย และเป็นสัตว์เดรัจฉาน 2. เกิดเป็นมนุษย์ 3. เกิดเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์ 4. เกิดเป็นพรหม 5....

Read more

ชอบทำบุญ แต่เป็นผู้ “ไร้น้ำใจ” เชื่อหรือไม่? สิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นในสังคมไทย

“คุณนายแก้ว” เธอเป็นเจ้าของโรงเรียนแห่งหนึ่ง คุณนายแก้วชอบทำบุญมาก เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าทอดกฐินอยู่เนืองๆ ใครมาบอกบุญสร้างโบสถ์วิหารที่ไหน ไม่เคยปฏิเสธ เธอปลื้มปิติมากที่ถวายเงินนับแสนสร้างหอระฆังถวายวัดข้างโรงเรียน แต่เมื่อได้ทราบว่านักเรียนคนหนึ่งไม่มีเงินจ่ายค่าเล่าเรียนค้างชำระมาสองเทอมแล้ว เธอตัดสินใจไล่นักเรียนคนนั้นออกจากโรงเรียนทันที “สายใจ” พาป้าวัย ๗๐ และเพื่อนซึ่งมีขาพิการไปถวายภัตตาหารเช้าที่วัดแห่งหนึ่ง ซึ่งมีเจ้าอาวาสเป็นที่ศรัทธานับถือของประชาชนทั่วประเทศ เช้าวันนั้นมีคนมาทำบุญคับคั่ง จนลานวัดแน่นขนัดไปด้วยรถ เมื่อได้เวลาพระฉัน ญาติโยมก็พากันกลับ สายใจพาหญิงชรา และ...

Read more

ความตระหนี่ เป็นเหตุแห่งความอัตคัด

หลายครั้งจิตของคุณ ‘หิว’ ได้เสียยิ่งกว่าท้องหิวข้าว แค่เพียงด้วยความรู้สึกว่า ‘ยังมีไม่พอ’ และ ‘ยังต้องเอา’ จากคนอื่น #สูตรสำเร็จเมื่อรู้สึกมีน้อยหรือยังมีไม่พอ ผมมีสูตรสำเร็จอยู่สูตรหนึ่ง ถ้าคุณมีส่วนที่เกินพอเกินใช้สักสิบบาท แล้วเอาสิบบาทนั้นไปทำประโยชน์ให้คนอื่น สิบบาทนั้นจะทำหน้าที่เกินคุ้ม คือ สนองคืนกลับมา ในรูปความสุขเกินราคาจริงของมัน แต่ตรงข้าม หากคุณดองเงินส่วนเกินสิบบาทนั้นไว้เฉยๆ มันจะทำหน้าที่อีกแบบหนึ่ง คือ...

Read more

พอใจในสิ่งที่มี ยินดีในสิ่งที่ได้ คือกุญแจสู่ความก้าวหน้าของชีวิต

“พอใจในสิ่งที่มี ยินดีในสิ่งที่ได้” คือกุญแจสู่ความสุขและความก้าวหน้าของชีวิต พอใจในสิ่งที่มีแปลว่าได้เท่าไรก็พอใจ แม้คนอื่นจะได้มากกว่าก็ไม่เป็นทุกข์ อย่างไรก็ตามเมื่อพอใจสิ่งที่ได้มาแล้ว ก็ไม่ได้หมายความว่านั่งเฉย ๆ งอมืองอเท้า ตรงกันข้ามเราควรขยันหมั่นเพียรต่อไป เพราะความ สุ ข ที่ แ ท้ จ ริ ง มิได้อยู่ที่การมีมาก...

Read more

พระพุทธเจ้า มีพระดำรัสตรัสไว้ใน เรื่องของเนื้อนาบุญว่า

พระพุทธเจ้า มีพระดำรัสตรัสไว้ใน เรื่องของเนื้อนาบุญว่า แม้วัตถุทานที่มีความบริสุทธิ์ เจตนาทำทานก็บริสุทธิ์, อาการแห่งการให้ทานนั้นจะดีเยี่ยม แต่ผลบุญของความบริสุทธิ์จะเกิดขึ้นได้ มากน้อยขึ้นอยู่กับ “เนื้อนาบุญ”ตามลำดับของผู้รับอันได้แก่ การให้ทานแก่เหล่าสัตว์เดรัจฉาน,มนุษย์ผู้ไม่มีศีล, มนุษย์ผู้มีศีล 5, มนุษย์ผู้มีศีล 8,สามเณร,พระภิกษุที่เป็นสมมติสงฆ์, พระภิกษุที่ เป็นพระเถระชั้นอริยสงฆ์โสดาบัน,พระสกิทาคามี,พระอนาคามี,พระอรหันต์,พระปัจเจกพุทธเจ้า,และพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตามลำดับ การที่พระองค์จัดลำดับไว้อย่างนี้เพราะว่า การทำทานหากได้ทำให้กับผู้รับที่ยิ่งมีความบริสุทธิ์มากเท่าไหร่ผู้ให้ก็ยิ่งมีความรู้สึกอิ่ม เอิบใจและเป็นสุขมากเท่านั้น...

Read more

“การกรวดน้ำให้เทวดาประจำตัว” ทำแล้วชีวิตของคุณจะพบเจอแต่เรื่องดีๆ

“การกรวดน้ำให้เทวดาประจำตัว” ทำแล้วชีวิตของคุณจะพบเจอแต่เรื่องดีๆ ถ้าพูดถึงการกรวดน้ำนั้น เชื่อว่าทุกคนเคยกรวดน้ำกันทุกคนอยู่แล้ว ซึ่งความเชื่อนั้นมีมาตั้งแต่เรายังเด็ก หลังจากที่เราใส่บาตร ถวายอาหารพระ ถวายสังฆทาน หรือทำบุญอะไรก็ตาม พระสงฆ์มักจะให้พรเรา และให้เรากรวดน้ำ ซึ่งถือเป็นวิถีที่ปฏิบัติกันมานาน และสืบทอดกันมาเรื่องก็ว่าได้ แต่ความจริงลึกๆแล้ว การกรวดน้ำนั้น เป็นการแผ่เมตตาและกรวดให้กับเทวดาประจำตัว หลังจากกรวดน้ำเสร็จ หลายๆคนก็มักจะนำน้ำจากที่กรวดมา ไปเทที่โคนต้นไม้ใหญ่ เพราะความเชื่ออีกเช่นเคยว่า...

Read more

อานิสงส์จากการสรงน้ำพระที่บ้าน ขั้นตอนและการทำความสะอาดอย่างถูกวิธีจะได้เป็นสิริมงคล

อานิสงส์จากการสรงน้ำพระที่บ้าน ขั้นตอนและการทำความสะอาดอย่างถูกวิธีจะได้เป็นสิริมงคล วันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทยของเรา กลับมาอีกครั้ง เป็นวันที่คนเราชาวไทยร่วมสืบทอดประเพณีกันมายาวนาน ไม่ว่าจะเป็นการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เข้าวันทำบุญ และอีกอย่างที่ขาดกันไม่ได้คือ “การสรงน้ำพระ” ถือได้ว่าเป็นการทำบุญและยังเสริมดวงชะตาให้ดียิ่งขึ้น เป็นวิธีหนึ่งที่คนไทยยืดถึงปฏิบัติสืบเนื่องกันมาจากรุ่นสู่รุ่น การสรงน้ำพระ คือ การทำความสะอาดพระพุทธรูป หิ้งพระ รูปภาพ และสิ่งของต่าง ๆ รวมไปถึงที่ประดิษฐานขององค์พระพุทธรูปให้สะอาดบริสุทธิ์ หรือเรียกอีกอย่างว่า...

Read more

เป็นคนดี ทำไมถึงยิ่งโดนเอาเปรียบ

เคยได้ยินไหม คำว่า ทำบุญคนไม่ขึ้น มาตั้งแต่เด็ก โตขึ้นถึงได้รู้ว่า โลกนี้มันก็เต็มไปด้วยคนที่ทำบุญคนด้วยกันไม่ขึ้นทั้งนั้น ที่ว่าแม้ทำดีแต่ยิ่งโดนคนมองข้าม ทำดีแต่สุดท้ายเขาก็ทำไม่ดีกับเรา เอาเราไปนินทา แม้จะดีแต่สุดท้ายเขาก็ไม่ได้รักเรา แล้วเราจะเป็นคนดี กันไปทำไม เราต้องไม่ดี ต้องแรงถูกมั้ย ถึงจะอยู่รอดในสังคม ปัญหาแบบนี้ บางทีก็ไม่ได้อยู่ที่ ความดี หรอก อยู่ที่...

Read more

การเป็นคนธรรมดาที่มีความสุข มันคือที่สุดของชีวิตแล้ว

การเป็นคนธรรมดาที่มีความสุข มันคือที่สุดของชีวิตแล้ว ที่สุดของคนเรา คือ เป็นคนธรรมดาที่มี “ความสุข” แนวคิดที่จะทำให้คุณมีความสุขมากมาย คุณคิดว่าที่สุดของคนที่จะทำให้ตนเองมี “ความสุข” คืออะไร วันนี้เราจะพาไปอ่าน บทความที่ให้ข้อคิดดีดี ที่จะทำให้คุณมี ความสุขมากขึ้น ว่าแล้วก็อย่ าเสี ยเวลา เราไปหาคำตอบพร้อมๆ กันเลย 1. ท่ามกลางกระแ...

Read more
Page 1 of 35 1235

บทความยอดนิยม

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.