ธรรมะสอนใจ

ธรรมะสอนใจ

สวดมนต์และนั่งสมาธิก่อนนอน ช่วยให้นอนหลับสบายมากยิ่งขึ้น

สวดมนต์และนั่งสมาธิก่อนนอน ช่วยให้นอนหลับสบายมากยิ่งขึ้น การนั่งสมาธิและสวดมนต์นั้นถือว่าเป็นการฝึกจิตใจให้มีความสงบ ไม่คิดฟุ้งซ่าน ทำให้เราจดจ่ออยู่กับสิ่งๆหนึ่งได้เป็นอย่างดี ซึ่งจากการสอบถามหลายๆคนที่นั่งสมาธิและสวดมนต์ก่อนนอน ล้วนแล้วแต่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ช่วยให้นอนหลับสบายมากยิ่งขึ้น การที่เรานั่งสมาธิก่อนนอนนั้นจะเป็นการช่วยให้เราคิด วิเคราะห์ และพิจารณาสิ่งต่างๆที่ผ่านมาในวันนี้หริอวันอื่นๆ ว่ามีสิ่งใดที่เราทำผิดพลาด และเราควรจะหาทางแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นได้อย่างไร เมื่อเราสามารถที่จะคิดได้แล้วจากการนั่งสมาธิ ถือว่าการนั่งสมาธิของเรานั้นก่อให้เกิดประโยชน์อันดีตามมา ซึ่งจะส่งผลต่อไปในการใช้ชีวิตของเรา เพราะฉะนั้นการนั่งสมาธิก่อนนอนนั้น ถือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนพึงปฏิบัติ โดยอาจจะใช้เวลา 10 - 15 นาที ในการนั่งพิจารณาสิ่งต่างๆ ซึ่งถือว่าจะช่วยให้เรามีสติและปัญญาเพิ่มมากยิ่งขึ้น ส่วนการสวดมนต์ก่อนนอนนั้น ถือเป็นการระลึกในคำสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งหลายๆคนที่หมั่นสวดมนต์ก่อนนอน มักจะมีจิตใจที่สงบสุข และมีความคิดไปในทางที่ดีเสมอ โดยส่วนใหญ่แล้ว มักจะทำการสวดมนต์แผ่เมตตาให้แก่เจ้ากรรมนายเวร หรือใครก็ตามที่เราได้กระทำไม่ดีเอาไว้ ซึ่งถือว่าช่วยให้จิตใจของเราสงบและผ่องใสมากยิ่งขึ้น พอถึงเวลานอนเราก็จะไม่คิดมาก หรือฟุ้งซ่านจนนอนไม่หลับ ทำให้คนที่นั่งสมาธิและสวดมนต์ก่อนนอน มักจะนอนหลับสบายมากกว่าคนที่ไม่ได้นั่งสมาธิและสวดมนต์ก่อนนอน...

ข้อคิดสอนใจ

พ่อแม่คือพระอรหันต์ในบ้าน

พ่อแม่คือพระอรหันต์ ในบ้าน มนุษย์เราทุกคนนั้นต่างก็เกิดมามีพ่อและแม่ด้วยกันทั้งนั้น ซึ่งพ่อแม่นั้นถือว่าเป็นบุคคลที่ดูแลและเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เราอยู่ในครรภ์ คอยฟูมฟักทะนุถนอมเราดั่งไข่ในหิน เพื่อให้เราลืมตามาดูโลก พระคุณของพ่อแม่นั้นจึงยิ่งใหญ่สุดจะหามิได้ เพราะฉะนั้นเราจึงเปรียบพ่อแม่เป็นดั่งพระอรหันต์ในบ้าน เพราะท่านมีจิตใจอันบริสุทธิ์ต่อลูก ไม่เคยคิดร้ายหรือกระทำสิ่งไม่ดีให้แก่ลูกอันเป็นที่รัก ความรักของพ่อแม่คือความรักอันบริสุทธิ์ที่ยากจะหาสิ่งใดมาเปรียบเทียบได้ ในยามที่พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่นั้น ในฐานะคนที่เป็นลูก ควรที่จะเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ไม่แสดงท่าทีต่อต้านหรือประพฤติปฏิบัติตัวไม่ดีกับพ่อแม่ เพราะในตอนที่ท่านยังอยู่กับเรานั้น เราควรทำให้ท่านสบายใจ เพื่อเป็นการทดแทนบุญคุณท่าน แต่บางคนนั้นกว่าจะรู้สึกตัวก็ตอนที่ไม่มีพ่อแม่ไว้ให้คอยดูแล หรือทดแทนบุญคุณแล้ว เพราะในตอนที่พ่อแม่ยังมีชีวิต ทำตัวเหลวไหล ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ พ่อแม่บอกให้ไปซ้ายก็จะไปขวาให้ได้ กว่าจะคิดได้ก็สายเกินแก้เสียแล้ว เพราะฉะนั้นในตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ เราควรทำดีกับท่านให้มากๆ หากเป็นลูกชายก็ให้ทดแทนบุญคุณท่านด้วยการบวชทดแทนบุญคุณ หากเป็นลูกสาวก็หมั่นดูแลงานบ้านงานเรือนให้พ่อให้แม่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนต่างต้องการจากลูก ให้สมกับที่ท่านคอยเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เล็กจนโต ยอมทำงานลำบากตรากตรำ เหน็ดเหนื่อยเท่าไรพ่อแม่ไม่เคยจะบ่นออกมา ก็เพื่อให้ลูกนั้นได้สบาย พอยามท่านแก่ชราเราก็ต้องทำหน้าที่ในการเลี้ยงดูพ่อแม่ให้ดียิ่งกว่าตอนที่พ่อแม่เลี้ยงดูเราในตอนที่เรายังเป็นเด็ก เพราะพ่อกับแม่แค่ ๒ คน ยังสามารถเลี้ยงลูกหลายคนให้เติบโตมาได้ฉันใด ลูกก็ต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ยามแก่ชราให้ได้ฉันนั้น...

ธรรมะสอนใจ

ธรรมะน่าคิด ๑๐ ข้อที่มีประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจำวัน

ธรรมะน่าคิด ๑๐ ข้อที่มีประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจำวัน ศีลไม่ได้อยู่ที่พระ ธรรมะไม่ได้อยู่ที่วัด แต่ศีลอยู่ในกายใจของเรา ธรรมะอยู่ที่สติของเรา อย่าแบกอะไรที่เกินกำลังของตัวเอง เพราะไม่เพียงแต่เราที่จะต้องทุกข์ แต่จะส่งผลเสียตามมาอีกมากมายให้แก่เราและคนที่คาดหวังในตัวเรา สุดท้ายแล้วหากสิ่งไหนที่แบกไม่ไหวก็ให้ปล่อยวาง แล้วเราจะพบแต่ความสุข หากไม่มีสิ่งที่เราชอบ เราควรจะชอบในสิ่งที่เรามี เพราะว่าเราไม่สามารถสมหวังไปกับทุกอย่าง เราต้องหัดที่จะยอมรับกับสิ่งต่างๆที่เรามีและเป็นไปได้มากกว่าสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ หากเรารู้สึกผิดต่อสิ่งใด อย่าจมปลักอยู่กับมัน ให้เราเอาสิ่งนั้นมาเป็นแรงผลักดันให้เราเดินหน้าต่อไป เพื่อให้ความรู้สึกผิดนั้นหายไป ความล้มเหลวในชีวิตของคนเรานั้น คือส่วนผสมอย่างดีของความสำเร็จ ไม่มีใครบนโลกนี้ที่ประสบความสำเร็จ โดยไม่เคยล้มเหลวมาก่อน การรักษาศีลอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้น การไม่คิดร้ายกับผู้อื่น จะทำให้เรามีความสุขมากยิ่งขึ้น เพราะการคิดร้ายกับผู้อื่น ก็เหมือนกับเป็นการทำร้ายตัวเองทางอ้อมเช่นกัน เมื่อไหร่ที่ชีวิตเจอความทุกข์ ต้องไม่มัวแต่เป็นทุกข์ แต่ควรมองดูความทุกข์อย่างมีสติ แล้วคิดพิจารณาหาเหตุผล เป็นผู้ดู ไม่ใช่เป็นผู้เป็น แล้วเราจะสามารถก้าวผ่านไปได้ ความสุข ที่แท้จริง คือการค้นพบแก่นแท้ของชีวิต...

ธรรมะสอนใจ

จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว

จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว เรามักจะเคยได้ยินคำพูดที่ว่า “จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว” นั่นก็คือ จิตใจของเรานั้น สามารถสั่งให้กายของเราทำในสิ่งที่ต้องการได้ เช่น คนที่มีจิตใจดี มักจะแสดงท่าทางออกมาในด้านดี หรือ คนที่มีจิตใจที่เข้มแข้งก็จะสามารถต้านทานต่ออุปสรรคหรือสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดี หรือ คนที่ป่วยทางร่างกาย แต่จิตใจเข้มแข็ง ก็จะต่อสู้ยืนหยัดต่อโรคร้ายที่รุมเร้าได้นั่นเอง ซึ่งการกระทำใดๆของร่างกายเรานั้น มักจะมีจิตมาบงการอยู่เสมอ ยกเว้นการเต้นของหัวใจ การกระพริบตา หรือการตอบสนองตามสัญชาติญาณของคนเรา ซึ่งเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องมีจิตมาบงการให้ร่างกายทำ แล้วการที่เราจะทำให้สุขภาพจิตเราดีนั้น ควรทำอย่างไร? วันนี้เราจะมาอธิบายเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตให้ดี ซึ่งจะมีหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้ ฝึกฝนจิตใจ คือ การหมั่นฝึกฝนควบคุมอารมณ์และจิตใจของตนเอง ให้มีความมั่นคง สุขุมและเยือกเย็น และมีความรอบคอบให้มาก ฝึกฝนการปรับตน คือ การรู้จักปรับความคิดของตนเองให้เป็นคนมีเหตุและผล รับฟังความคิดของผู้อื่น ไม่ถือว่าตนเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาล ฝึกฝนการพิจารณาตนเอง คือ...

ธรรมะสอนใจ

ความรู้ดีรู้ชอบคืออะไร

ความรู้ดีรู้ชอบคืออะไร ความรู้ดีรู้ชอบ คือ การรู้เห็นตามความจริงว่า ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้เป็นไปตามเหตุและผล ซึ่งความรู้ดีรู้ชอบ เป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งที่มนุษย์จำเป็นต้องประกอบไว้ให้มีทั้งในทางโลกและทางธรรม ซึ่งถือว่าเป็นทางสำหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผู้มีความรู้ผิด ความรู้ดีรู้ชอบในทางโลก คือ การรู้ดีรู้ชอบในสิ่งต่างๆ ในการดำเนินชีวิตของเรา ว่าสิ่งไหนดีหรือไม่ดี การที่เราไม่มีความรู้ดีรู้ชอบจะทำให้เราปฏิบัติตนไม่ถูกต้อง และอาจจะให้โทษแก่ตัวเราและบุคคลรอบข้าง ความรู้ดีรู้ชอบในทางธรรม คือ ความรู้จักอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเรา มีความรู้เท่าทันตามอารมณ์ของเรา การที่เรารู้ดีรู้ชอบในทางธรรมนั้น จะช่วยให้เราสามารถระงับสิ่งต่างๆ ที่ไม่ดีกับตัวเราและผู้อื่นลงไปได้ เช่น การเกิดอารมณ์อิจฉาริษยา พยาบาท หรือเศร้าโศกเสียใจ เราก็จะรู้จักและสามารถที่จะเข้าใจแจ่มแจ้งและรู้ชอบได้ตามความเป็นจริง จากที่กล่าวมาข้างตนนั้นสรุปก็คือ ความรู้ดีรู้ชอบ นั้นคือ การรู้เท่าทันกิเลสของตนเอง เมื่อใดก็ตามที่กิเลสเกิดขึ้นก็จะรู้สึกตัวว่ากิเลสของเรานั้นได้เกิดขึ้นมาแล้ว เมื่อกิเลสเราดับไปก็จะรู้สึกตัวว่า กิเลสของเราได้ดับลงไปแล้วนั่นเอง ความรู้ดีรู้ชอบนั้นจะช่วยให้เราหลุดพ้นจากอกุศลทุจริตที่จะเกิดขึ้นกับตัวเรา หากเราสามารถปลดความคิดอกุศลออกไปได้ โดยใช้ความรู้ดีรู้ชอบที่เรามี จิตใจของเราจะผ่องใส จิตใจสะอาดบริสุทธิ์ ซึ่งจะเรียกว่า...

ธรรมะสอนใจ

ความไม่พอเป็นทุกข์อย่างยิ่ง

ความไม่พอเป็นทุกข์อย่างยิ่ง ทุกคนในโลกนี้ต่างก็มีความต้องการเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นความต้องการที่จะมีความสุข ความต้องการอาหาร ความต้องการที่จะมีเงินทอง ความต้องการที่จะใช้ชีวิตอย่างสงบ และอีกมากมาย แต่บางครั้งความต้องการของคนเราก็ต้องรู้จักความพอประมาณ หากใครที่มีความต้องการที่ไม่มีอันสิ้นสุดนั้นก็จะมีแต่ความทุกข์ เพราะว่าเขาไม่เคยรู้จักที่จะพอ เมื่อได้สิ่งหนึ่งแล้ว เขาก็มักจะต้องการสิ่งอื่นมาเพิ่มเติมนั่นเอง บางคนนั้นต้องการความสุขสบายมากจนเกินไป จนเกิดเป็น กิเลส ต้องการสิ่งไหนก็ต้องได้สิ่งนั้น โดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องหรือความพอประมาณ ซึ่งการไม่รู้จักพอเช่นนี้จะทำให้คนเหล่านั้นวิ่งไล่ไขว่คว้าสิ่งที่ตนต้องการมา จนลืมไปว่า ความสุขที่แท้จริงคืออะไร ความสุขที่แท้จริงของเรานั้นเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องไปหาที่ไหน เพราะนั่นคือ “ใจ” ของเรานั่นเอง เพราะถ้าใจเรารู้จักที่จะพอเราก็จะมีความสุข ไม่เป็นหนี้สิน ใช้จ่ายตามกำลังที่ตนเองมี อีกทั้งหากเราศึกษาและปฏิบัติธรรมควบคู่ไปด้วย จะยิ่งช่วยให้เรามีความสุขจากความพอเพียง และตัดซึ่งกิเลสตัณหาทิ้งไป ด้วยเหตุนี้การใช้ธรรมะในการขัดเกลาจิตใจของเรานั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ที่เราควรศึกษาและปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา ก็จะทำให้ชีวิตของเรานั้นมีแต่ความสุข ไม่มีความต้องการสิ่งใดๆที่เกินตัว พอใจกับสิ่งที่ตนเองมีหรือครอบครอง เท่านี้เราก็จะมีความสุขทั้งตัวเรา และบุคคลอื่นๆที่อยู่รอบตัวเรา...

ข้อคิดสอนใจ

ข้อคิดดีๆ จากนกอินทรี

ข้อคิดดีๆ จากนกอินทรี นกอินทรีนั้น ได้ชื่อว่าเป็นนกที่มีความสง่างามและถือว่าเป็นนกนักล่าชนิดหนึ่ง ที่มีสายตาที่ดีที่สุดในโลก นอกจากนี้แล้วยังถือว่าเป็นนกที่มีอายุยืนที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ ซึ่งนกอินทรีนั้นสามารถมีอายุได้มากถึง ๗๐ ปี เลยทีเดียว ซึ่งในบทความนี้ เราจะมาพูดถึงข้อคิดดีๆที่เราได้รับจากนกนักล่าสายพันธุ์นี้ ว่าให้ข้อคิดอะไรพวกเราได้บ้าง นกอินทรีนั้นเมื่อมีอายุได้ประมาณ ๔๐ ปี ก็จะเริ่มมีการเสื่อมสภาพของร่างกาย อันเนื่องมาจากความแก่ชราของมัน ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาในความสามารถของการล่าเหยื่อที่ด้อยลงไป ทำให้บางครั้งมันแทบจะหาอาหารไม่ได้เลย หรือปัญหาการที่มีปีกที่หนาและรุงรังจนทำให้มันไม่สามารถที่จะโผบินได้ ซึ่งในตอนนั้น นกอินทรี จะมี ๒ หนทางให้เลือกนั่นก็คือ การยอมตายไปเสีย หรือ การตัดสินใจที่จะอยู่ต่อไป ซึ่งหากเลือกตัดสินใจอยู่ต่อนั้น นกอินทรีจะต้องทนทรมานกับความเจ็บปวดที่จะตามมา ซึ่งในขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงของนกอินทรี เพื่อการอยู่รอดนั้น มันจำเป็นที่จะต้องใช้จงอยู่ปากที่โค้งทื่อจากการใช้งานมาหลายสิบปีจิกเข้ากับก้อนหินครั้งแล้วครั้งเล่า จนจงอยู่ปากที่โค้งทื่อใช้การไม่ได้นั้นหลุดออกมา และมันจะรอจนกว่าจงอยู่ปากอันใหม่จะงอกขึ้นมา และจากนั้นพอจงอยู่ปากอันใหม่งอกออกมา มันก็จะใช้จิกถอนขนอันเก่าของมันออกมา...

ธรรมะสอนใจ

การให้ธรรมเป็นทานอันประเสริฐยิ่ง

การให้ธรรมเป็นทานอันประเสริฐยิ่ง ในพระธรรมบทที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ว่า “สพพทานํ ธมมทานํ ชินาติ” ธรรมทานชนะการให้ทานอื่นทั้งปวง ซึ่งก็คือ การให้ธรรมทานแก่ผู้อื่นนั้นถือว่าเป็นการให้ทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ธรรมทานคืออะไร? ธรรมทาน คือการให้คำแนะนำหรือการสั่งสอนที่ดีแก่ผู้อื่น หรือการอธิบายให้ผู้อื่นรู้และเข้าใจในเรื่องของบุญบาป และให้ละสิ่งการกระทำบาปหรืออกุศลใดๆทั้งปวง ให้ผู้นั้นยึดมั่นในทางกุศล ปราศจากซึ่งกิเลสใดๆ ซึ่งการให้ธรรมทานเปรียบคือการให้ความรู้ ให้อภัย ให้สติ และให้ข้อคิด ประเภทของธรรมทาน มีอะไรบ้าง? ประเภทของธรรมทานนั้นแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ วิทยาทาน และ อภัยทาน ๑. วิทยาทาน คือ การให้ความรู้ ความเข้าใจในสิ่งต่างๆ ซึ่งแบ่งออกเป็นความรู้ทางโลก และความรู้ในทางธรรม ๑.๑ วิทยาทานทางโลก คือ การสั่งสอนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในเชิงศิลปะวิทยาการ...

ธรรมะสอนใจ

การเลี้ยงลูกด้วยธรรมะ สร้างภูมิคุ้มกันให้ชีวิต

การเลี้ยงลูกด้วยธรรมะ สร้างภูมิคุ้มกันให้ชีวิต ความหวังของพ่อแม่ทุกคนนั้นต่างก็ต้องการให้ลูกโตมาเป็นคนดี มีชีวิตที่ดี และมีความสุข ซึ่งการจะให้ลูกโตมาเป็นคนดี มีชีวิตที่ดี และมีความสุขนั้น ต้องทำยังไงบ้าง ก็ถือว่าเป็นปัญหาที่พ่อแม่หลายๆคนอาจจะไม่ทราบ ซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องการเลี้ยงลูกโดยใช้ธรรมะ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่พ่อแม่ควรจะปลูกฝังให้ลูกตั้งแต่ยังเด็กๆ ซึ่งบทความนี้เราจะเสนอเกี่ยวกับ การเลี้ยงลูกด้วยพรหมวิหารธรรม นั่นเอง การเลี้ยงลูกด้วยพรหมวิหารธรรม การเลี้ยงลูกนั้น นอกจากความรักจากพ่อแม่แล้ว ยังต้องมีสิ่งอื่นมาเสริมด้วย ได้แก่ ความรู้ ความอดทน และธรรมะ เพื่อใช้ให้เกิดคุณธรรม ศีลธรรมและจริยธรรมให้ประกอบเข้าด้วยกัน ซึ่งหลักธรรมที่จะยกมาใช้ในการช่วยเลี้ยงลูกนั่นก็คือ “หลักพรหมวิหารธรรม” ซึ่งมีอยู่ ๔ ประการ ได้แก่ เมตตา คือ ความรัก ความเอ็นดู ความปรารถนาให้ลูกของเรานั้นมีความสุข ซึ่งเป็นสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนต่างก็มีให้กับลูกทุกคน แต่ไม่ควรมากจนเกินไป เพราะจะเป็นการตามใจลูกไปเสียทุกอย่าง อาจทำให้ลูกโตมาเป็นคนเอาแต่ใจได้...

ธรรมะสอนใจ

การปล่อยวาง ให้ชีวิตเรามีความสุข

การปล่อยวาง ให้ชีวิตเรามีความสุข การปล่อยวางนั้นถือเป็นสิ่งที่ทุกคนพึงจะกระทำ เพราะหากเรายึดมั่นถือมั่นจะเกิดความทุกข์กายทุกใจกับเราเสียเปล่า โดยบทความนี้เราจะมาอธิบายเกี่ยวกับการปล่อยวาง ซึ่งมีวิธีหรือการทำอย่างไร ถึงจะปล่อยวางจากสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราได้ ควรระงับความโกรธแค้นในจิตใจและมีความรักและปรารถนาดีต่อผู้อื่น ดังได้มีคำกล่าวเอาไว้ว่า “ความโกรธเปรียบเสมือนยาพิษที่เราเป็นผู้กลืนลงไปในคอตัวเอง เพื่อหวังที่จะฆ่าผู้อื่น” เราจะเห็นได้จากหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อคนเรามีความโกรธแค้น หรืออาฆาตผู้อื่น คนผู้นั้นจะมีชีวิตที่ไม่สงบสุข มัวแต่จะจองล้างจองผลาญผู้อื่น จนสิ่งเลวร้ายต่างๆที่ตนได้ทำนั้นวกกลับมาให้โทษแก่ตัวเอง เพราะฉะนั้นเราควรปล่อยวาง ไม่อาฆาตพยาบาทผู้อื่น แล้วจิตใจของเราจะสงบ ปราศจากทุกข์ใดๆ การสวดมนต์แผ่เมตตา บางครั้งเราก็หลีกเลี่ยงสิ่งไม่ดีที่ผู้อื่นจงใจหรือมิจงใจมากระทำแก่เราได้ หากเราคิดแค้นพยาบาทและต้องการเอาคืน สุดท้ายแล้วก็จะไม่มีฝ่ายไหนที่จะเป็นสุขได้เลย การสวดมนต์แผ่เมตตาให้กับคนๆนั้น จะช่วยให้จิตใจเราผ่องใส พร้อมกับเรียกสติของเรากลับคืนมา ปล่อยให้มันเป็นไป หยุดที่จะคิดหรือคาดการณ์หรือบังคับเหตุการณ์ในอนาคต เพราะไม่มีใครสามารถที่จะหยั่งรู้ในอนาคตได้ ควรที่จะทำวันนี้ให้ดีที่สุด แล้วปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามกรรมที่กำหนด ไม่ยึดติดกับสิ่งใดๆ เท่านี้จิตใจของเราก็จะสงบ และมีความสุข ทั้งสองอย่างนี้ คือองค์ประกอบบางส่วนในการปฏิบัติ ที่จะทำให้เรารู้จักการปล่อยวางในการใช้ชีวิต ทำให้เรามีความสุขในการดำเนินชีวิตและปราศจากทุกข์แก่ตนเองและผู้อื่น...