ธรรมะสอนใจ

ธรรมะสอนใจ

อย่ารีบทิ้ง เสื้อผ้า ตุ๊กตาเก่าๆ “พระมหาเจริญสุข คุณวีโร” ขอรับบริจาคเพื่อให้ “เด็กๆผู้ด้อยโอกาส”

อย่ารีบทิ้ง เสื้อผ้า ตุ๊กตาเก่าๆ “พระมหาเจริญสุข คุณวีโร” ขอรับบริจาคเพื่อให้ “เด็กๆผู้ด้อยโอกาส”

อย่ารีบทิ้ง เสื้อผ้า ตุ๊กตาเก่าๆ “พระมหาเจริญสุข คุณวีโร” ขอรับบริจาคเพื่อให้ “เด็กๆผู้ด้อยโอกาส”   ว่าด้วยเรื่องของการให้ ไม่ว่าจะในรูปแบบใด ก็มักสวยงามและเป็นเรื่องที่ดีงามเสมอ เช่นเดียวกันกับการเป็นผู้ให้เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เห็นได้จากการจัดกิจกรรมออกค่ายอาสา การบริจาคสิ่งของ มอบชุดนักเรียน เลี้ยงอาหารกลางวัน ก่อสร้างอาคารเรียน และอีกมากมาย วันนี้แอดมิน ขอเป็นสะพานบุญบอกข่าว...

มีบุญอย่างหนึ่ง ที่ช่วยให้อยู่คนเดียวได้อย่างเป็นสุข

มีบุญอย่างหนึ่ง ที่ช่วยให้อยู่คนเดียวได้อย่างเป็นสุข

มีบุญอย่างหนึ่ง ที่ช่วยให้อยู่คนเดียวได้อย่างเป็นสุข บุญนั้นคือการฝักใฝ่ในสมาธิ เจริญสติจนปลื้มใจในรสวิเวกทางจิต หากบำเพ็ญบุญมาในทางนี้ ก็จะไม่มีความเหงาเข้าครอบงำได้ จึงอยู่คนเดียวได้อย่างแสนสำราญ สละความเกี่ยวพันออกจากใจได้ไม่อาลัยเลย แต่คนทั่วไปไม่มีทางเข้าใจ ในความสำราญชนิดนั้น เพราะน้อยคนที่อาจรวมจิตได้ ถึงขั้นเกิดสมาธิอันวิเวก จึงมีแต่คนบ่นว่าเบื่อชีวิตโสด ดิ้นรนหาทางใช้ชีวิตคู่กันหมด ในหัวมีแต่คำถามวกวนว่า ‘เนื้อคู่อยู่ที่ไหน?’ มีบุญอย่างหนึ่ง ที่ช่วยให้อยู่เป็นคู่ได้อย่างหวานชื่น บุญนั้นคือการจูนจิต จูนชีวิตเข้าหากัน...

ไม่ใช่ ทางเลือก แต่เป็น ทางรอด ของชีวิต

ไม่ใช่ ทางเลือก แต่เป็น ทางรอด ของชีวิต

ไม่ใช่ ทางเลือก แต่เป็น ทางรอด ของชีวิต หลายท่านเมื่อชีวิตตกอับหรือมีปัญหารุมเร้างาน เงิน สุขภาพก็มักจะเลือกวิ่งไปทำบุญ มากกว่าไปแก้ไขในเส้นทางทางที่ผิดหนักเข้าไปอีก เรื่องนี้เป็นเรื่องดีในระดับหนึ่งที่ไปทางสว่างไม่ไปทางมืด แต่จะดีขึ้นไปอีกถ้าเข้าใจให้แน่ชัด ไม่สั่นคลอนว่าชีวิตที่ดีงาม เจริญรุ่งเรือง พบกับความทุกข์ก็จัดการได้ ควรมีการเตรียมการที่ดีที่จะรับมือได้ ควรหมั่นสร้างบุญ ทำกรรมดี ละชั่วและไม่ใช่ “ทางเลือก” แต่เป็น...

สร้างบุญแก่ตนและคนรัก เปลี่ยนคู่กรรมให้เป็นคู่บารมี

สร้างบุญแก่ตนและคนรัก เปลี่ยนคู่กรรมให้เป็นคู่บารมี

การที่คนสองคนได้มาพบเจอกัน ได้สร้างบุญร่วมกันและได้มาใช้ชีวิตร่วมกัน ล้วนบ่งบอกถึงความเป็นมาในอดีตชาติและปัจจุบันชาติว่า ในอดีตชาติคนสองคนนั้นได้เคยทำกรรมทั้งกรรมดีและไม่ดีร่วมกันมา ดังที่เคยเล่าไว้ในพุทธชาดกหลายๆ ตอน คู่ที่เกิดมาครองคู่กันตลอด ในภพชาติที่ต้องอยู่ด้วยกันก็คือ คู่ของ เจ้าชายสิทธั้ตถะและพระนางยโสธรา (มีเพียงบางชาติที่ทั้งสองพระองค์ไม่ได้พบกัน เนื้องจากต้องบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีอย่างสูงสุด เช่น ในพระชาติของพระเตมีย์ ขณะที่บางภพชาติแม้พระโพธิสัตว์จะออกบำเพ็ญบารมีเป็นพระฤาษีแล้ว เหาะผ่านมาเห็นอดีตชาตินางยโสธรา ก็ตกหลุมรักจนฤทธิ์เสื่อม แล้วใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในชาตินั้น บางชาติ พระโพธิสัตว์บวชเป็นเณรแล้ว...

อโหสิกรรมนำสุขมาให้เสมอเพราะอโหสิกรรมนำความโล่งใจให้เรา

อโหสิกรรมนำสุขมาให้เสมอเพราะอโหสิกรรมนำความโล่งใจให้เรา

พระพุทธองค์ตรัสว่า “สัตว์ทั้งหลาย มีกรรมเป็นของของตน เป็นผู้รับผลของกรรม มีกรรมเป็นผู้ให้ผล มีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมใดไว้ ไม่ว่าดีหรือชั่ว จะต้องได้เสวยผลกรรมแน่นอน ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว หว่านพืชเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้น” ปัญหาทุกอย่างแก้ไขได้ หากนึกถึงกฎแห่งกรรม กฎแห่งกรรมคือกฎแห่งความสมดุลของเหตุผลทั้งในและนอกกาลเวลา ในเวลาพูดดีก็มีคนรัก ใส่ร้ายเขาก็เกิดโทษภัยแก่ตัว ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก ผู้ลักขโมยย่อมเป็นที่ระแวง เพียงเรื่องวจีกรรมในวันนี้ยังส่งผลต่อชีวิต แล้วกรรมที่หมกเม็ดในความคิดจะส่งผลขนาดไหน นอกกาลเวลาอันเป็นมโนกรรมหรือความลับในอารมณ์ อโหสิกรรมคือการชำระความลับในอารมณ์ที่หมักหมมหมกเม็ดข้ามภพชาติ คนที่พยาบาทเบียดเบียนกันชาตินี้ เชื่อหรือว่าจะไม่เคยเบียดเบียนกันมาแต่ชาติปางก่อน คู่รักแรงบุญวันนี้จะไม่เชื่อเลยหรือว่า กรรมแต่ชาติปางก่อนได้จัดสรรให้เรามาพบกันอีกชาตินี้ เพื่อนรักที่คบกัน ไว้ใจกัน เข้าใจกัน สุขทุกข์ด้วยกันในวันนี้ จะไม่เชื่อเลยหรือว่ามีแรงส่งจากชาติปางก่อน ถึงแม้ว่าเราจะเชื่อกรรมในอดีต แต่ก็ไม่ควรละเลยพัฒนาการกรรมในปัจจุบัน มนุษย์ประเสริฐสุดเพราะพัฒนาตนเอง การหลงงมอดีตเพียงอย่างเดียวอาจทำร้ายปัจจุบันได้ เมื่อเราพากเพียรเต็มที่แล้ว แต่ยังมองไม่เห็นผลก็ไม่ต้องเสียใจ ให้นึกถึงว่ากรรมดีวันนี้ยังไม่ส่งผล หากแต่เรากำลังเสวยผลกรรมที่ทำไว้ในอดีต การคิดเรื่องกรรมทำให้ใจมีทางออกไม่ต้องไปกล่าวโทษใครให้เสียเวลา เราเกิดมากี่พบกี่ชาติแล้วไม่มีใครจำได้ เกิด-เสียชีวิต เกิด-เสียชีวิตทับซ้อนกันนับชาติไม่ถ้วน บางชาติก็ดี บางชาติก็ร้าย ขึ้นอยู่กับกรรมที่เราทำ และผลกรรมวันนั้นก็ส่งผลในวันนี้เสมอ การได้ภพชาติดีมีรูปร่างหน้าตางดงามมีความอุดมสมบูรณ์ทันทีที่เกิดมา จะไม่ให้เรียกว่าเกิดจากบุญเก่าแล้วจะเรียกว่าอะไร ในขณะที่บางคนทันทีที่เกิดมาก็พบกับความทุกข์ยากลำบาก ขาดความรักความอบอุ่น นั่นมิใช่ผลกรรมดอกหรือ มนุษย์ไม่พึงยินดีพอใจกับโชคที่ได้หรือเศร้าโศกเสียใจกับภัยที่พบ เราต้องไม่ประมาทในชะตาชีวิต เราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกตกแต่งชีวิตได้ บางครั้งแม้การตกแต่งชีวิตก็เลือกไม่ได้ แต่ก็ยังสามารถเลือกวิธีสร้างบุญบารมีได้ นั่นคือการนึกถึงกฎแห่งกรรม อโหสิกรรมนำสุขมาให้เสมอเพราะอโหสิกรรมนำความโล่งใจให้เรา เมื่อเข้าใจการเดินทางของจิตและการลิขิตของกรรมแล้ว...

เราควรเลือกแบบไหนกัน ระหว่าง คนที่เรารัก กับ คนที่รักเรา

เราควรเลือกแบบไหนกัน ระหว่าง คนที่เรารัก กับ คนที่รักเรา

เราควรเลือกแบบไหนกันล่ะ? ถ้ารักคนที่รักเรา…เคยได้ยินคำ ๆ นึงมั้ย ใครรักก่อน คนนั้นแพ้ หรือ ทุกความสัมพันธ์ ย่อมมีฝ่ายหนึ่งที่เป็นฝ่ายรักมากกว่า นั่นหมายความว่า บางที การเป็นคนที่ถูกรัก อาจดีกว่าเป็น…คน ที่ รัก คน อื่น บางคนเลือกที่จะอยู่กับใครสักคน เพราะ “คนๆนั้นรักเรา”...

9 อย่างที่ควรทำในชีวิต เมื่อคิดบวกก็ชีวิตเปลี่ยนได้

9 อย่างที่ควรทำในชีวิต เมื่อคิดบวกก็ชีวิตเปลี่ยนได้

ใครหลายคนก็บอกให้เรา คิดบวกชีวิตเปลี่ยนได้ แต่ในเชิงปฏิบัติมันคงจะไม่ง่ายอย่างที่เราคิด แต่ยังไงแล้วนั้น การได้ลองเปลี่ยนความคิด เพียงเล็กน้อยไปในทางที่ดีนั้น ก็ทำให้เรามีความสุขกับสิ่งรอบข้างได้ง่ายๆ 1 ยิ้มง่าย รอยยิ้มของคนที่คิดบวกนั้น จะถูกส่งให้กับคนรอบข้างเราเสมอๆ แม้กระทั่งยิ้มผ่านสายตาที่สวยงาม หรือบุคลิกที่สามารถส่งยิ้มให้เราได้เช่นกัน 2 มองโลกในแง่ดี จะเป็นคนคิดบวกเสมอมีความหวังกับอนาคต และเชื่อในสิ่งที่ทำซึ่งส่งผลออกมาดีที่สุด ในตอนสุดท้าย ทัศนคติที่ดีแบบนี้ ส่งผลให้ระดับความเครีຢดลดลงด้วย...

ถึงแม้จะรักษาศีลถึง 100 ปี ก็สู้การทำสิ่งนี้ไม่ได้เลย

ถึงแม้จะรักษาศีลถึง 100 ปี ก็สู้การทำสิ่งนี้ไม่ได้เลย

กราบสาธุ! พระพุทธองค์กล่าวเอาไว้ว่า แม้จะรักษาศีลถึง 100 ปี ก็สู้การทำสิ่งนี้ไม่ได้เลย “บุญเราไม่เคยสร้าง ใครที่ไหนจะมาช่วยเจ้า ลูกเอ๋ย ก่อนที่จะเข้าไปขอบารมีหลวงพ่อองค์ใด เจ้าจะต้องมีทุนของตัวเอง คือบารมีของตนลงทุนไป ก่อนเมื่อบารมีของเจ้าไม่พอจึงค่อยขอยืมบารมีคนอื่นมาช่วย มิฉะนั้นเจ้าจะเอาตัวไม่รอด เพราะหนี้สินในบุญบารมีที่ไปเที่ยวขอยืมมาจนพ้นตัว…” การเจริญภาวนานั้นเป็นการสร้างบุญสะสมไว้ที่ถือได้ว่าได้บุญบารมีมากที่สุด และยิ่งใหญ่ที่สุดในพระพุทธศาสนาถือว่า เป็นแก่นแท้และได้บุญสูงกว่าฝ่ายศีลมากนัก เพราะว่าการเจริญภาวนาเป็นการเน้นระงับการทำความชั่วทาง “ใจ”...

หลวงพ่อจรัญ แนะนำ คาถาสั้นๆ

หลวงพ่อจรัญ แนะนำ คาถาสั้นๆ

“อุ อา กะ สะ” หรือ “คาถาหัวใจเศรษฐี” เป็นพระคาถาอีกบทหนึ่งที่หลวงพ่อมักจะนำมาสอนลูกศิษย์ของท่าน ท่านจะสอนอย่างมีหลักการและเหตุผล สอนให้มีสติปัญญา พิจารณาหลักธรรมสำคัญที่แฝงอยู่ในหัวใจของคาถาเหล่านั้น ยกตัวอย่างเช่น หลวงพ่อท่านสอน คาถาเมตตามหานิยม เช่น “เมตตา คุณณังฯ หรือบทเมตตัญฯ” ท่านก็จะอรรถาธิบาย ให้ฟัง พร้อมทั้งสอนให้ลูกศิษย์รู้จักการมีเมตตา...

เมื่อตายจากโลกไปแล้ว ทางที่ไปมี ๕ สาย : หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

เมื่อตายจากโลกไปแล้ว ทางที่ไปมี ๕ สาย : หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

ความจริงปัญหาเรื่องตายแล้วไปไหนนี้ ไม่น่าจะเป็นที่ข้องใจของท่านสาธุชนเลย เพราะพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แล้วอย่างละอียดว่า เมื่อตายจากโลกนี้แล้วทางที่ไปก็มี 5 สาย คือ 1. อบายภูมิ ได้แก่เกิดในนรก เป็นเปรต เป็นอสุรกาย และเป็นสัตว์เดรัจฉาน 2. เกิดเป็นมนุษย์ 3. เกิดเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์ 4. เกิดเป็นพรหม 5....

Page 1 of 64 1264

บทความยอดนิยม

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.