ธรรมะสอนใจ

การปล่อยวาง ให้ชีวิตเรามีความสุข

การปล่อยวาง ให้ชีวิตเรามีความสุข

การปล่อยวางนั้นถือเป็นสิ่งที่ทุกคนพึงจะกระทำ เพราะหากเรายึดมั่นถือมั่นจะเกิดความทุกข์กายทุกใจกับเราเสียเปล่า โดยบทความนี้เราจะมาอธิบายเกี่ยวกับการปล่อยวาง ซึ่งมีวิธีหรือการทำอย่างไร ถึงจะปล่อยวางจากสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราได้

ควรระงับความโกรธแค้นในจิตใจและมีความรักและปรารถนาดีต่อผู้อื่น

ดังได้มีคำกล่าวเอาไว้ว่า “ความโกรธเปรียบเสมือนยาพิษที่เราเป็นผู้กลืนลงไปในคอตัวเอง เพื่อหวังที่จะฆ่าผู้อื่น” เราจะเห็นได้จากหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อคนเรามีความโกรธแค้น หรืออาฆาตผู้อื่น คนผู้นั้นจะมีชีวิตที่ไม่สงบสุข มัวแต่จะจองล้างจองผลาญผู้อื่น จนสิ่งเลวร้ายต่างๆที่ตนได้ทำนั้นวกกลับมาให้โทษแก่ตัวเอง เพราะฉะนั้นเราควรปล่อยวาง ไม่อาฆาตพยาบาทผู้อื่น แล้วจิตใจของเราจะสงบ ปราศจากทุกข์ใดๆ

  • การสวดมนต์แผ่เมตตา

บางครั้งเราก็หลีกเลี่ยงสิ่งไม่ดีที่ผู้อื่นจงใจหรือมิจงใจมากระทำแก่เราได้ หากเราคิดแค้นพยาบาทและต้องการเอาคืน สุดท้ายแล้วก็จะไม่มีฝ่ายไหนที่จะเป็นสุขได้เลย การสวดมนต์แผ่เมตตาให้กับคนๆนั้น จะช่วยให้จิตใจเราผ่องใส พร้อมกับเรียกสติของเรากลับคืนมา

  • ปล่อยให้มันเป็นไป

หยุดที่จะคิดหรือคาดการณ์หรือบังคับเหตุการณ์ในอนาคต เพราะไม่มีใครสามารถที่จะหยั่งรู้ในอนาคตได้ ควรที่จะทำวันนี้ให้ดีที่สุด แล้วปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามกรรมที่กำหนด ไม่ยึดติดกับสิ่งใดๆ เท่านี้จิตใจของเราก็จะสงบ และมีความสุข

ทั้งสองอย่างนี้ คือองค์ประกอบบางส่วนในการปฏิบัติ ที่จะทำให้เรารู้จักการปล่อยวางในการใช้ชีวิต ทำให้เรามีความสุขในการดำเนินชีวิตและปราศจากทุกข์แก่ตนเองและผู้อื่น

cr.ธรรมะสอนใจ