ข้อคิดสอนใจ

ประเพณีตักบาตรเทโวมีที่มาอย่างไร

ประเพณีตักบาตรเทโวมีที่มาอย่างไร

ประเพณีตักบาตรเทโวเป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันมานาน นิยมทำในวันออกพรรษา แต่ในปัจจุบันบางวัดก็อาจทำหลังจากวันออกพรรษาก็มี เนื่องจากบางทีหากไม่ได้ตรงกับวันหยุดประชาชนก็จะไม่มีเวลามาทำบุญจึงเลื่อนวันตักบาตรเทโวออกไปเพื่อให้ตรงกับวันหยุด จะได้เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีโอกาสทำบุญอีกด้วย

ประวัติความเป็นมาของประเพณีตักบาตรเทโว

วันตักบาตรเทโว คือ วันทำบุญตักบาตรในเทศกาลวันออกพรรษา ตามความเชื่อของพุทธศาสนิกชนว่า เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์หลังจากเทศนาอภิธรรมปิฎกโปรดพุทธมารดาทั้งนี้คำว่าเทโว ย่อมาจากคำว่า เทโวโรหณะ ซึ่งแปลว่า การหยั่งลงจากเทวโลก ซึ่งหมายถึง การเสด็จลงจากเทวโลกของพระพุทธเจ้า ตามตำนานกล่าวว่า เมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว ทรงเทศนาโปรดประชาชนในแคว้นต่าง ๆ ของอินเดียตอน

เหนือ ตั้งแต่เมืองราชคฤห์ เมืองพาราณสี เมืองสาวัตถี ตลอดถึงเมืองกบิลพัสดุ์ ซึ่งเป็นปิตุภูมิของพระองค์ ทรงเทศนาโปรดพระประยูรญาติทั้งหลายถ้วนหน้า แล้วทรงปรารถนาจะสนองพระคุณมารดา ที่หลังประสูติพระองค์ได้ 7 วัน ก็สิ้นพระชนม์ และได้ไปเกิดเป็นนางสวรรค์อยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิต ฉะนั้นในพรรษาที่ 7 หลังจากตรัสรู้ พระพุทธองค์จึงเสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เทศนาพระอภิธรรมปิฎกโปรดพระพุทธมารดาอยู่พรรษาหนึ่ง ถึงวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 จึงเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มาประทับที่เมืองสังกัสสะ จากนั้นประชาชนได้พากันไปเฝ้าพระพุทธองค์เพื่อทำบุญตักบาตรอย่างหนาแน่น

สิ่งที่ไม่ควรนำมาใส่บาตรพระ

1.ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื้อสด เนื่องจากพระธรรมวินัยแล้ว พระสงฆ์จะไม่สามารถปรุงอาหารเองได้ ดังนั้นจึงควรถวายอาหารที่สามารถรับประทานได้ทันที ไม่เก็บไว้ข้ามวัน แต่ในปัจจุบันก็จะเห็นว่าคนส่วนใหญ่จะนิยมถวาย ข้าวสารอาหารแห้งเนื่องจากสะดวกและหาซื้อได้ง่ายเก็บไว้ได้นาน

2.เงิน ตามพระธรรมวินัยแล้ว พระไม่สามารถรับเงินได้ถ้ารับจะถือว่าอาบัติ หากต้องการทำบุญด้วยเงินควรนำไปถวายวัดหรือใส่ตู้บริจาค

3.เนื้อต้องห้าม 10 ชนิด เนื้อมนุษย์ เนื้อช้าง เนื้อม้า เนื้อสุนัข เนื้องู เนื้อราชสีห์ เนื้อเสือโคร่ง เสือเหลือง เสือดาว เนื้อหมี แต่ก็คงจะไม่มีใครนำเนื้อสดมาใส่บาตรพระอยู่แล้ว

4.ผลธัญพืชที่มีเมล็ด การนำผลไม้ไปถวายพระควรปลอกเป็นชิ้นนำเม็ดออกให้รับประทานง่าย เพราะในทางพระพุทธศาสนาเชื่อว่าเมล็ดนั้นยังสามารถให้กำเนิดชีวิตได้อยู่

5.ของหวาน ของมัน จริงๆแล้วการกินของหวาน ของมันไม่ผิดพระธรรมวินัยแต่ไม่อยากให้นำมาถวายเนื่องจากพระสงฆ์ท่านไม่ได้มีเวลาออกกำลังกาย ไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกายมากและพระสงฆ์บางรูปเป็นผู้สูงอายุการรับประทานของหวานของมันมากจะทำให้เป็นโรคตามมาได้

บทความโดย…ธรรมะสอนใจ