ธรรมะสอนใจ

ถ้าเราเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ได้ดีแน่ๆ (หลวงพ่อจรัญ)

อาตมาตรึกตรองตลอดเวลาทั้งลมหายใจเข้าออกว่า

หายใจเข้าไม่ออก หายใจออกไม่เข้า เราก็ต้องตาย

ตายแล้วได้อะไรไปบ้าง คิดบ้างไหม

ถ้าชีวิตมีค่า เวลาของท่านจะมีประโยชน์มาก

อาตมาดีใจที่ท่านอุตส่าห์เสียเวลาศึกษาธรรมะให้ได้คิด

ได้มีสติปัญญาตามอัตภาพของท่าน

ไม่ใช่ว่าท่านจะไม่มีความรู้ในพระพุทธศาสนานะ

ท่านมีความรู้แจ้งด้วยกันทุกคน

แต่อาจขาดสติ ขาดความคิด มีความประมาท

ถ้ามีความประมาทในชีวิตแล้วท่านจะได้อะไร

ถ้าท่านเป็นญาติกับพระศาสนาแล้ว

ท่านจะหอมหวลทวนลม จิตใจเข้มแข็งอดทนจนชีวิตหาไม่

จึงจะมีประโยชน์แก่ท่านมิใช่น้อย

หลักศาสนาที่ท่านจะยึดถือเป็นประโยชน์ตรงไหน

ท่านจะยึดถืออะไร เดี๋ยวนี้ชาวพุทธแท้มี 10 เปอร์เซ็นต์

อีก 90 เปอร์เซ็นต์ เป็นพุทธแบบฟอร์ม เพราะรู้ไม่จริง

ถ้าท่านรู้จริงนะ ท่านคิดได้ตามที่อาตมากล่าว

เดี๋ยวนี้เสียดายเหลือเกิน คนรู้มากเยอะ

รู้จริงๆ หายาก รู้มากหาง่าย รู้จริงต้องลงมือทำ รู้จำต้องลงมือท่อง

รู้แจ้งต้องลงมือคิดประดิษฐ์สร้างสรรค์ ริเริ่มดำเนินหน้าที่ มิรอรีแต่ประการใด

หากท่านยังนิ่งดูดาย เป็นชาวพุทธซังกะตาย

ไปหาผีเจ้าเข้าทรงกันเยอะ ไปไหว้ผีกันเป็นแถวหมด

แต่ไม่หมายความถึงผีปู่ย่าตายาย ซึ่งควรไหว้เพื่อแสดงกตัญญูกตเวที

อาตมาแสดงความเศร้าสลดใจกับพุทธศาสนิกชน

ที่ไม่มีแก่นแท้เลย เปลือกก็ไม่มีด้วย

ต้นไม้ต้องอาศัยเปลือกฉันใด

เปลือกก็ต้องอาศัยแก่นฉันนั้น

เปลือกของต้นไม้ที่เปรียบเหมือนศาสนาพิธีก็ยังไม่ค่อยรู้กัน

อาราธนาศีลก็ไม่เป็น อาราธนาธรรมก็ไม่เป็น

เดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่เขาเก่ง

เขาอบรมพุทธศาสนาวันอาทิตย์

เลยต้องไปบอกนักเรียนให้มาอาราธนาศีลแทนเวลามีงานมีการ

คนดีต้องการไปหาของดี

คนชั่วจิตใจมัวซัวและต่ำช้า

ชอบไปหาของชั่วด้วยกัน คบอันธพาลไม่พัก

ออกมาในลักษณะการอย่างนี้ จะว่ากันไม่ได้หรอก

พระพุทธเจ้าไม่เคยว่าใคร ท่านให้แต่ของดี

ไม่เคยรับกิเลสของใครมาไว้ในใจท่าน

พระสงฆ์องค์เจ้าก็เช่นเดียวกัน ท่านคงไม่รับกิเลสของใคร

แต่อาจจะรับไทยทานเป็นการส่วนกุศล

เอาไปบำรุงพระพุทธศาสนาก็จะเป็นได้

ถ้าจะไปรับเรื่องของชาวบ้านมาให้หมดแล้ว

ก็คงไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้า

คำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่รับเรื่องปัญหาของคน

ท่านสอนคนให้แก้ปัญหา

และคนก็นำเอาปัญหามาให้พระ ไม่รู้จักจะช่วยตัวเอง

คำสอนพระพุทธเจ้าแต่ละบทพระคาถา

สอนให้ช่วยตัวเองได้

สอนให้พึ่งตัวเองได้
สอนให้สอนตัวเองได้
ไม่ต้องไปพึ่งใคร

จุดมุ่งหมายของพระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้น

ไม่ต้องการว่าไปเข้าวัดให้พระแก้ปัญหาให้

และก็เอาดอกไม้ธูปเทียนมาหาพระกราบแล้วกราบอีก

นึกว่ามาขอธรรมะ แต่มาขอให้ช่วยแก้ให้สามีดีหน่อย

สามีหรือภรรยาไม่ดีต้องแก้ตรงไหน

สามีไม่ดีแก้ที่ภรรยา ภรรยาไม่ดีแก้ที่สามี ลูกไม่ดีแก้ที่พ่อแม่

พ่อแม่กินเหล้าเมายาสอนลูกให้เป็นโจร

ต้องแก้ที่ลูก ให้ลูกสร้างแต่ความดี

อย่าเชื่อฟังพ่อแม่ที่สอนลูกให้เป็นโจร ขอฝากท่านไว้

ไม่ใช่เข้าวัดไปหาพระช่วยนะ พระท่านช่วยไม่ได้

แต่ตถาคตเพียงชี้บอกหนทางให้เราเดินกันเท่านั้น

ให้เราทำหน้าที่ให้ถูกต้องสำหรับมนุษย์

แต่ถ้าท่านทำหน้าที่ไม่ถูกต้องและก็ปฏิบัติไม่ถูกทาง

พระท่านจะช่วยได้ไหม

ยกตัวอย่าง ขออภัยที่จะขออนุญาตกล่าว

ถ้าท่านดื่มเหล้าเมาสุรา เล่นการพนันมีอบายมุข

สนุกในสังคมแล้วก็ไปบนบานศาลกล่าวขอให้พระช่วย

พระคงช่วยท่านไม่ได้อย่างแน่นอน ท่านอย่าโง่ต่อไป

ท่านจะเป็นชาวพุทธซังกะตาย เป็นชาวพุทธแบบฟอร์ม

ไม่เข้าถึงพระพุทธศาสนาโดยแท้จริง

เข้าใจว่าพระพุทธศาสนา คือ เครื่องรางของขลัง

เป่าหัวให้ลูกหน่อยจะได้สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้

แต่แม่เช่าหนังมาให้ลูกดูทุกวัน พระช่วยไม่ได้

ท่านตีความให้เข้าใจในข้อนี้ให้มากที่สุด

เราเป็นชาวพุทธ จิตใจใสสะอาดบริสุทธิ์เหมือนทองคำธรรมชาติ

ที่หล่อเหลา ดีเด่น เห็นชัดและเห็นไกล

ดีนอก ดีใน มะตูมแข็งนอก มะกอกแข็งใน

อดทนนอก อดทนใน อดทนไว้ให้ได้

หลวงพ่อทน หลวงพ่อนิ่ง

ไปไหนตาดู หูฟัง ปากนิ่ง ตีนรีบวิ่ง มือทำแต่ความดี

รีบวิ่งหนีความชั่ว สร้างตัวให้ดีจึงจะถูกต้อง

ถ้าท่านไม่กระทำดังที่กล่าวมาแล้ว

รับรองผิดหวังต่อศาสนามาก

เข้าใจว่า ศาสนาคือเครื่องรางของขลัง

รดน้ำมนต์แล้วสอบได้ไม่จริงแน่ๆ

ท่านจะทำบุญ ต้องละบาปให้ได้

ถ้าละบาปไม่ได้แล้ว ท่านจะไม่ได้บุญ

จะได้บาปออกจากวัดไปตามเดิม

อาจจะเลวกว่าเก่า มาทำบุญแต่ไม่ได้บุญ

เพราะท่านไม่ละบาป บาปเต็มกระเป๋าอยู่มาหลาย

แล้วบุญจะมีทางเข้าไปได้อย่างไร

ขอฝากไปคิดโดยทั่วหน้ากัน

ไม่ใช่เข้าวัดโน้นออกวัดนี้ ไปได้บุญวัดโน้น ไม่ใช่ทัวร์บุญ

ต้องทัวร์ตัวเอง อ่านตัวให้ออก บอกตัวให้ได้ ใช้ตัวให้เป็

จะเห็นตัวตาย จะคลายทิฏฐิ จะได้ดำริชอบ

จะประกอบกุศล จะได้ผลอนันต์ เป็นหลักฐานสำคัญ อย่าตามใจตัวเอง

ถ้าเราเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ได้ดีแน่ๆ

คัดลอกจาก…www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=15035