ข้อคิดสอนใจ

ใช้ปัญญา..อย่าเชื่อใจคนโกหก

ทุกวันนี้รู้สึกว่า ใครก็ว่าใครโกหก พวกหนึ่งก็ว่าพวกหนึ่งโกหก

ผู้หนึ่งก็ว่าพวกคุณโกหก ตามเป็นจริงก็โกหกเท่าๆ กันน่ะดูๆ

พวกเราอยู่วงนอกน่ะ เหมือนพวกเขาขึ้นไปชกบนนักมวยนะ

คนหนึ่งว่ามันผิดกติกา ไม่น่าจะใช้ศอกใช้เข่า

เผลอๆ กัดหูกันอีกต่างหาก..ลักษณะอย่างนั้น

แต่พวกเราอยู่ข้างนอกดูๆแล้วมันมั่วกันไปหมดเลย

ตามเป็นจริงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า

ท่านบอกว่า ท่านตรัสไว้นั้นนะ พวกเราคณะศรัทธาญาติโยม

ลูกหลานทุกคนนะให้สังเกตดู พระพุทธเจ้าท่านตรัสเป็นพระบาลีว่า

..คนที่ชอบโกหกทั้งที่รู้ๆ จะไม่ทำชั่วอย่างอื่นเป็นไม่มี..*

แต่หลวงพ่อจำไม่ได้เป็นพระบาลีนะ เอ้อ..อ่านไปก็พบเลยล่ะ

เป็นพระบาลีแต่หลวงพ่อเอาแต่ความหมาย

เพราะพวกเราถึงจะอ้างพระบาลีขึ้นมาพวกเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันน่ะ

เอาความหมายมาให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาเลยว่า

คนที่ชอบโกหกทั้งที่รู้ๆจะไม่ทำความชั่วอย่างอื่นเป็นไม่มี

พอทำขึ้นมาแล้วก็โกหก พอทำขึ้นมาแล้วก็โกหก

มันก็เลยโกหกไปเรื่อยเป็นนิสสัยไป

ทีนี้พอจากนั้นมันก็ขาดความเชื่อถือแล้วทีนี้

ถ้าคนไม่ได้สังเกตก็..เอ้อใช่..ฟังไป

เพราะฉะนั้นเมื่อโกหกไปแล้วคิดว่ามันจะจบ..ไม่ใช่นะ

กาลเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ ในเมื่อโกหกไปแล้วนี่

ถนนหนทางเป็นเครื่องพิสูจน์ม้า กาลเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คน

เป็นคนพูดถูกต้องไหม? เป็นธรรมไหม? มีเหตุมีผลไหม?

พูดตามหลักธรรมคำสอนไหม? พูดเป็นธรรมไหม

..แน่ะ กาลเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์

เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่าน พวกเพื่อนพวกเราใครก็ตาม

ถ้าพูดออกไปแล้วโกหก จับได้ว่าโกหก..อย่าไปไว้ใจก็แล้วกัน

ให้ระมัดระวังคนคนนี้จะไม่ทำความชั่วอย่างอื่นเป็นไม่มีนะ

ให้เราตั้งความสงสัยเอาไว้ เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะ

ทั้งที้ทั้งนั้นพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้านี่

ท่านให้ใช้ “ปัญญา” นะ ไม่ให้ใช้ “ศรัทธา” อย่างเดียวนะ

ศรัทธาคือความเชื่ออย่างเดียว..ไม่ใช่ ต้องให้ใช้ปัญญา..

ปัญญาในความเชื่อนั่นเอง..ที่เราเชื่อไปนี่มันถูกต้องไหม

มันเป็นธรรมไหม มีเหตุผลไหม

สิ่งเหล่านี้เราต้อง..ถ้าเรายังไม่เคยพบเคยเจอ

เราก็ตั้งความเห็น..นิ่งไว้ก่อน ให้หยุดไว้ก่อน

อยู่ในความสงบไว้ก่อน..นิ่งไว้ก่อน

ให้สังเกตก่อน อย่าเพิ่งเข้าไปในจุดนั้น

นี่แหละหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา

ธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างงั้นน่ะพวกเราท่านทั้งหลาย

พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก
วัดป่านาคำน้อย
บ้านนาคำน้อย ต.บ้านก้อง
อ.นายูง จ.อุดรธานี