ข้อคิดสอนใจ

ผู้นำที่ดีควรมีจริยธรรมและธรรมะในใจ

ผู้นำต้องใฝ่รู้และมุ่งมั่น

วิกรม กล่าวว่า คนที่เป็นผู้นำจะต้องใฝ่รู้และรู้จริงเสมอ

รวมถึงจะต้องเป็นคนที่เปิดใจและรับฟังผู้อื่น

อย่าคิดว่าสิ่งที่ตัวเองรู้นั้นเป็นสิ่งที่ถูกทั้งหมด

ซึ่งมีผู้นำจำนวนไม่น้อยเมื่อมีอำนาจแล้ว

กลายเป็นคนที่ไม่รับฟังผู้อื่นและไม่ใฝ่รู้

จึงทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าตัวเองเก่ง และไม่ใฝ่รู้เพื่อพัฒนาตัวเอง

นอกจากนี้ผู้นำจะต้องมีเหตุและผลและไม่งมงาย

รวมถึงต้องมีความมุ่งมั่นและต้องทำอย่างเป็นระบบ

โดยต้องมีความจริงจัง และมีความต่อเนื่องในการทำสิ่งนั้นๆ ด้วย

พระมหาวุฒิชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า

พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า เกิดเป็นคนควรมุ่งมั่นไปจนกว่าจะถึงเป้าหมายที่วาดไว้

เหมือนกับในเรื่องพระมหาชนกที่กล่าวว่า จะว่ายน้ำถึงฝั่งหรือไม่ถึงก็ไม่สำคัญ

แต่สำคัญอยู่ที่ได้ทำหน้าที่ของตนให้ถึงที่สุดแล้วต่างหาก

บางครั้งการมุ่งมั่นที่จะทำอะไรให้ถึงที่สุดนั้น สำคัญกว่าการถึงฝั่ง

ซึ่งคนจำนวนมากคิดแต่จะถึงฝั่ง โดยที่ไม่ได้ทำสิ่งนั้นให้ถึงที่สุด

แล้วเมื่อมีคนอื่นไปช่วยให้ถึงฝั่ง จึงไม่ได้ปลูกฝังนิสัยการทำอะไรให้ถึงที่สุด

และนอกจากความมุ่งมั่นแล้วจะต้องเป็นคนที่ใฝ่ความสมบูรณ์แบบด้วย

ผู้นำต้องมีความฝันและรู้จักตัวเอง

วิกรม กล่าวว่า ผู้นำจะต้องมีความฝัน

เพราะความฝันจะทำให้เกิดเข็มทิศ ข้อเปรียบเทียบ เกิดความสุข

และทำให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะเป็นแรงผลักดันให้ทำ

เพื่อไปสู่ทิศทางที่อยากจะเป็น ซึ่งจะต้องควบคู่ไปกับการคิดในทางบวก

ในที่นี้อาจจะเริ่มจากความฝันง่ายๆ ว่า “พรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้”

แต่ความฝันนั้นจะต้องตั้งอยู่บนความมีเหตุผล เป็นขั้นตอน และไม่งมงาย

ซึ่งความฝันนั้นจะเป็นกำลังใจที่จะนำเราก้าวไปสู่อนาคตด้วย

นอกจากนี้ คนที่เป็นผู้นำต้องรู้ว่า

Who are you และ What are you looking for

เพราะหากเรารู้จักตัวเองว่า เป็นใครและต้องการอะไร

ก็จะทำให้ชีวิตมีคุณค่าและทำในสิ่งที่ถูกต้อง

แต่ถ้าไม่รู้จักตัวเองอย่างแท้จริงและถูกต้องแล้ว

ก็จะทำให้เราหลงลืมตัวและหลงทางไปได้

พระมหาวุฒิชัย กล่าวเสริมว่า โลกของเราหมุนไปด้วยจินตนาการและความคิด

การที่มนุษย์คนหนึ่งมีความฝัน ก็เหมือนกับเรือที่แล่นไปอย่างมีเป้าหมาย

และความฝันเป็นสิ่งที่กำหนดคุณค่าความเป็นคนของแต่ละคน

ยิ่งถ้ามีความฝันใหญ่ก็จะเป็นคนที่มีความหมายยิ่งใหญ่ของโลก

ถ้าฝันเล็กก็จะเป็นคนที่มีความหมายเล็กของโลก และอย่าดูถูกความฝัน

“สิ่งที่สำคัญคือนอกจากการมีความฝันแล้ว ถ้าเรารู้ว่าตัวเองเกิดมาเพื่อเป็นอะไร

ก็จะทำให้เรารู้ว่าตัวเองว่า ควรจะทำอะไรด้วย

ซึ่งมีคนจำนวนมากที่ได้แค่จบการศึกษาแต่ไม่ได้รับการศึกษา

ซึ่งถ้าได้รับการศึกษา จะทำให้สามารถมองเห็นตัวเองอย่างถึงธาตุแท้

ว่าตัวเองคือใคร เกิดมาทำอะไรได้บ้าง และควรจะทำอะไร

ดังนั้นการรู้จักตัวเอง จึงควรเป็นความรู้เรื่องแรกที่ทุกคนควรจะเรีย

หรือเพียงแค่การเป็นคนที่ใฝ่เรียนใฝ่รู้

ก็ทำให้เราเป็นนักศึกษาแล้ว” พระมหาวุฒิชัย กล่าวทิ้งท้าย

การจะเป็นผู้นำที่เก่งในด้านการบริหาร

และเป็นผู้นำที่ดีนั้น จึงไม่ใช่เรื่องยาก

ทุกคนก็สามารถจะเป็นได้ อยู่ที่ว่าได้เริ่มต้นทำแล้วหรือยัง