ข้อคิดสอนใจ

พ่อแม่คือพระอรหันต์ในบ้าน

พ่อแม่คือพระอรหันต์

ในบ้าน

มนุษย์เราทุกคนนั้นต่างก็เกิดมามีพ่อและแม่ด้วยกันทั้งนั้น ซึ่งพ่อแม่นั้นถือว่าเป็นบุคคลที่ดูแลและเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เราอยู่ในครรภ์ คอยฟูมฟักทะนุถนอมเราดั่งไข่ในหิน เพื่อให้เราลืมตามาดูโลก พระคุณของพ่อแม่นั้นจึงยิ่งใหญ่สุดจะหามิได้

เพราะฉะนั้นเราจึงเปรียบพ่อแม่เป็นดั่งพระอรหันต์ในบ้าน เพราะท่านมีจิตใจอันบริสุทธิ์ต่อลูก ไม่เคยคิดร้ายหรือกระทำสิ่งไม่ดีให้แก่ลูกอันเป็นที่รัก ความรักของพ่อแม่คือความรักอันบริสุทธิ์ที่ยากจะหาสิ่งใดมาเปรียบเทียบได้

ในยามที่พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่นั้น ในฐานะคนที่เป็นลูก ควรที่จะเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ไม่แสดงท่าทีต่อต้านหรือประพฤติปฏิบัติตัวไม่ดีกับพ่อแม่ เพราะในตอนที่ท่านยังอยู่กับเรานั้น เราควรทำให้ท่านสบายใจ เพื่อเป็นการทดแทนบุญคุณท่าน แต่บางคนนั้นกว่าจะรู้สึกตัวก็ตอนที่ไม่มีพ่อแม่ไว้ให้คอยดูแล หรือทดแทนบุญคุณแล้ว เพราะในตอนที่พ่อแม่ยังมีชีวิต ทำตัวเหลวไหล ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ พ่อแม่บอกให้ไปซ้ายก็จะไปขวาให้ได้ กว่าจะคิดได้ก็สายเกินแก้เสียแล้ว

เพราะฉะนั้นในตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ เราควรทำดีกับท่านให้มากๆ หากเป็นลูกชายก็ให้ทดแทนบุญคุณท่านด้วยการบวชทดแทนบุญคุณ หากเป็นลูกสาวก็หมั่นดูแลงานบ้านงานเรือนให้พ่อให้แม่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนต่างต้องการจากลูก ให้สมกับที่ท่านคอยเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เล็กจนโต ยอมทำงานลำบากตรากตรำ เหน็ดเหนื่อยเท่าไรพ่อแม่ไม่เคยจะบ่นออกมา ก็เพื่อให้ลูกนั้นได้สบาย พอยามท่านแก่ชราเราก็ต้องทำหน้าที่ในการเลี้ยงดูพ่อแม่ให้ดียิ่งกว่าตอนที่พ่อแม่เลี้ยงดูเราในตอนที่เรายังเป็นเด็ก เพราะพ่อกับแม่แค่ ๒ คน ยังสามารถเลี้ยงลูกหลายคนให้เติบโตมาได้ฉันใด ลูกก็ต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ยามแก่ชราให้ได้ฉันนั้น